صادرات و قهرمانی دیگر در فوتسال

[ad_1]

جی کی نیوز؛ بالاخره روزوساعت موعود فرارسید و دیدارفینال رقابت های فوتسال کارکنان رسمی رده سنی زیر ۴۵ سال شرکت پایانه های نفتی ایران درمحل سالن شهید اباش مملوازتماشاگربرگزارگردید که درنهایت این مسابقه فینال ، شاگردان منوچهرسلجوقی توانستند باحضورمدیرورزش دوست خود یعنی مهندس غلامحسین گرامی و با شکست تیم جوان و دونده وتکنیکی تعمیرات صنعتی ، باردیگربه جام قهرمانی بوسه زده و برای چهارمین بار قهرمانی دراین رقابت هاراجشن بگیرند . . .


. بازی دوتیم با قضاوت سید فریورموسوی واکبرزارعی آغازگردید که حملات مستمرو پی درپی هردوتیم نشان ازارائه و نمایش یک فوتسال سریع وپرگل ازسوی هردوتیم را می داد ، هیچکدام ازدوتیم نمی خواستند جلوی دیگری ضعف نشان دهند و روی همین اصل با ارائه یک بازی هجومی دردستورکارخود ، ارائه گریک بازی تماشاگرپسند بودند که بارها سالن با بازی زیبای دوتیم به وجد آمد .

مردان منوچهرسلجوقی درتیم فوتسال صادرات نفت با فکرترازمردان محمد سلاماتی درتیم فوتسال تعمیرات صنعتی نشان دادند چراکه آنها می خواستند بدون هراسترسی برنده بازی باشند اما تعمیراتی ها نیزنشان دادند برای قهرمانی دراین بازی ، با برنامه خاصی حضوریافته اند . ازاین رو حملات دوتیم برروی دروازه ی یکدیگرطراحی شده بود که بارها دروازه های دوتیم تهدید شد اما با رشادت سنگربانان محفوظ ماند . با نگاهی به نیمکت ذخیره های دو تیم بخوبی می توان به نیمکت قوی وفنی ترصادراتی ها اشاره داشت که همین امرباعث شده بود تا منوچهر سلجوقی دست اش برای تعویض بازتراز محمد سلاماتی باشد ! حرکات تکنیکی حسین محمدی دربال راست تیم فوتبال تعمیرات صنعتی بارها دفاع خوب صادراتی ها را به هم ریخت واین کوچولوی ریزنقش نشان داد برای هرخط دفاعی خطرناک ومانند سم است ! اما درآن طرف میدان نیز حرکات خوب و به موقع پا به توپ ضرغام مزارعی وجابجایی تاکتیکی بازیکنانی چون عقیل علی نشان ، سعید یزدانی ، ناصرغلامی و محسن حیدری ، خط دفاعی چند لایه ی تعمیراتی ها بارهبری هوشمندانه نعمت امیریان رابهم ریخته بود . درادامه بازی این صادراتی ها بودند که به گل خود دست یافتند وخیلی زود توسط عقیل علی نشان به گل رسیدند تا نشان دهند برای این بازی دست پرآمده اند اما محمد حقیقی زاده بال چپ تعمیرات توانست گل تساوی بخش مردان سلاماتی رابا یک بغل پا درون دروازه ی صادرات جای دهد تااعلام کند این بازی حالا حالا ها گل دارد وفینالی است که باید تا ثانیه های آخرآن را تماشا کرد ودرانظارخلق صحنه ها ماند ! مردان دوتیم به هیچ وجه نمی خواستند بازنده این دیدارتماشایی وگرم شوند ضمن آنکه درروزی که عرق ازدرودیوارسالن شهید آباش درحال چکه کردن بود ، گرمای بازی دوتیم ، سرمای خاصی رابه تماشاگران مشتاق دوتیم بخشیده بودتاایشان گرمای شدید وشرجی داخل سالن را حس نکنند . شیپورهای تشویق تماشاگران دوتیم یک لحظه ازکارنیفتاد وهمین امرباعث شده بود تا بر جذابیت بازی بازیکنان درون زمین بیفزاید . جدال دوتیم تالحظات پایانی یک بریک دنبال می شد ؛ تا آنکه صدای سوت پایان بازی ، سرنوشت قهرمانی این دوره ازبازیها را به وقت های اضافه کشاند . باشروع وقت های اضافه این بازی ؛ نکته مهمی نشان داده شد وآن اینکه مشخص شد تعمیراتی ها برای دوتایم پنج دقیقه ای کم خواهند آورد چراکه تمرینات منظم صادراتی ها درطول سال به بازیکنان این تیم یاری جنگیدن درتایم های اضافه را داده بود . بهر تقدیردردووقت اضافه دوتیم بازهم پابه پای هم پیش رفتند و نشان دادند که شاید سرنوشت تیم قهرمان فینال و بوسه آن برجام قهرمانی با ضربات پنالتی مشخص گردد ، اما یکه تازی مردان سلجوقی جواب داد و خیلی زود و به فاصله دقایقی ، دروازه ی دانیال حقیقی که بعنوان برترین سنگربان این دوره ازمسابقات شناخته شد ، درچند مرحله بازشد تاهمه باورکنند صادرات بازهم قهرمان خواهد شد اما این باورزود هنگام نزدیک بود با درخشش نعمت امیریان ، حسین محمدی ، محمد حقیقی زاده ، حمید عسگری و حضورمحمد سلاماتی دردقایق پایانی به رویا تبدیل شود و کفه ترازوبه نفع تعمیراتی ها سنگین شود که شلیک مرگ آورناصرغلامی درلحظات پایانی وقت اضافه دوم ، آب سردی رابرپیکره تعمیراتی ها ومشتاقان این تیم درسالن شهید آباش ریخت ، آنچنان که حتی گل زیبای نعمت امیریان که فاصله گلهای دو تیم رابه عدد یک تغییرداده بود نتوانست جلوی باخت چهاربرسه تعمیراتی هارابگیرد تا درنهایت این دیداربا برتری مردان سپید پوش صادرات نفت و قهرمانی این تیم برای چهارمین باربه پایان برسد . اما دراین میان جادارد تا ازبازی خوب بازیکنان دوتیم که بدون کوچکترین استرس ودرگیری فنی و فیزیکی ارائه شد ، تقدیرنمود . درپایان این بازی نیزکمیته فنی ضرغام مزارعی ازتیم فوتسال صادرات نفت رابعنوان برترین بازیکن میدان انتخاب نمود . دراننهای این مسابقات ( رده بندی و فینال ) مراسم اهدای جام به تیمها با حضورمسئولان مختلف ادارات و مدیریت های شرکت پایانه های نفتی ایران وتشویق حضاربرگزارگردید .

درحاشیه
– حضورمیهمانان ویژه درروزپایانی بازیها نشان ازعلاقه مندی مسئولان وروسای مختلف شرکت پایانه های نفتی ایران به امرورزش و علی الخصوص فوتسال داشت ، حضورمردانی چون غلامحسین گرامی ، احمد سوری ، خلیل غلامیان پور ، ماشاالله توکلی ، سعید حاجی ، عباس غریبی ، پرویزنوروزیان و . . . گرمی بخش فینال شده بود .
– گرمای سالن شهید آباش که سالهاست گریبانگیرورزش ورزشکاران استفاده کننده ازاین سالن شده است ، بازهم به عنوان یکی ازاصلی ترین مشکلات ومعضلات این مسابقات تبدیل شده بودکه جای تامل فراوان دارد ، که به چه دلایلی ، بودجه ای مناسب جهت تعمیرات کلی چیلرهای سرد کننده این سالن درنظرگرفته نمی شود ؟
– شیپورچی ها درطول پنجاه دقیقه بازی هردوتیم را با بوق های گوش خراش خود مشوق بازیکنان دوتیم بودند که یکی ازنکات بارز فینال این دوره ازمسابقات بود .
– جنس ، تنوع رنگ و اسامی تیم ها که پشت البسه هرتیم چاپ شده بود ، نشان ازتغییرات عمده درنگرش کلی به ورزش شرکت پایانه ها وکارکنان خدوم آن می داد .
– نظم ، دیسیپلین درامربرگزاری مسابقات ، نشان ازدرایت مسئولان برگزاری مسابقات می دادکه کلیه مسابقات آن تایم وسرموعد مقرربرگزارگردید .
– به تیم خوب ویکدست فوتسال اداره شیمیایی که باانجام بازی های جوانمردانه وبدون دریافت کارت زرد وقرمزبعنوان تیم اخلاق این دوره ازمسابقات لقب گرفت ، بایستی صمیمانه تبریک گفت .
– بازارداغ کری خوانی ها درهرمسابقه ازاین جام ، باعث شده بود تانتایج تک تک مسابقات رصد شود وازسوی فوتسال دوستان مورد ارزیابی قرارگیرد .
– کمیته انضباطی این مسابقات با ورود به کلیه ی موارد مورد تخطی واعتراضی ، نشان دادباهربی نظمی ، بی قانونی ونقض قوانین برخورد انضباطی وآئین نامه ای انجام خواهد داد که جا دارد دراین جااززحمات شبانه روزی اقای سیروس غفوری بعنوان مسئول این کمیته تقدیروتشکرنمود .
– حضورآقای علی زمانی بعنوان مجری مراسم اختتامیه که ازامسال ودرسایرمسابقات به عینه دیده شد ، نشان ازتولد ازکارمندی جدید بعنوان مجری ، رئیس ، بازیکن ، مربی درفوتسال شرکت پایانه های نفتی ایران داد که البته بایستی گفت
– حضورمدیرانی چون غلامحسین گرامی برروی نیمکت تیم فوتسال صادرات نفت وعباس غریبی برروی نیمکت تیم فوتسال تعمیرات صنعتی ، نشان ازعلاقه مندی مدیران ورزش دوست شرکت پایانه های نفتی ایران به امرورزش وعلی الخصوص فوتسال است که جادارد ازایشان تقدیرنمود . البته نه همه مدیران !
– جای خالی مهندس سیدپیروزموسوی ، مدیرعامل بازیکن ، ورزشکار ، ورزشدوست درمراسم اختتامیه و پایانی این مسابقات بخوبی محسوس بود که درهمین سطرجا دارد ازتلاش وزحمات بی وقفه ایشان درصدوردستورات لازم جهت تهیه البسه مناسب وباکیفیت سایرتیم ها وانجام مسابقات متعدد دراین زمینه تقدیروتشکرنمود .
– تعدادزیادی ازچراغ های سالن شهید آباش خاموش ، سوخته وازکارافتاده است که امید است این مهم نیزبرطرف گردد .
– جادارد تا اززحمات شبانه روزی آقای قیصربهزادی رئیس پرکارامورورزش شرکت پایانه های نفتی ایران که البته به هیچ وجه پاسخگوی تلفن همراه خود نمی باشند و همکاران وکارکنان سختکوش این امورکه درامربرگزاری سایرمسابقات و بصورت همگانی وگروهی سعی درهرچه بهتروباشکوهتربرگزاری مسابقات راداشته و دارند ، تقدیروتشکرنمائیم .
– ازهیات فوتبال امورورزش نوپای شرکت پایانه های نفتی ایران که درامربرگزاری منظم وبدون دغدغه مسابقات سهم عمده وتاثیرپذیری داشتند نیز تقدیروتشکرمی نمائیم .
– به نمایندگی ازسایربازیکنان تیم ها وکمیته برگزاری مسابقات ازروابط عمومی شرکت پایانه نفتی خارگ که این مسابقات رابطورکامل وجامع پوشش خبری ، رسانه ای وتصویری دادند ، کمال تقدیروتشکررا می نمائیم ! ! !
– ( پیشنهاد ) جا دارد امورورزش شرکت پایانه های نفتی ایران درارائه جوایزمسابقات یک بازنگری نموده وازاهدای جام قهرمانی وگردن آویزهای فلزی ، لوح های کاغذی و . . . خودداری نموده وبه دنبال نوآوری واهدای جام های قهرمانی و گردن آویزهای شیشه ای ونمادین استفاده نمایند وبه تیم های اول تاسوم هدایایی نظیرلوازم خانگی ، تفریحی ، ورزشی ، بن های خرید ازفروشگاههای طرف قرارداداهدا شود .

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *